Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избори – Документи

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 002

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

БОЯН ГЕОРГИЕВ ЧЕЙКА ВОЛОДЯ

ДИМИТРОВ КЕЛЕШЕВ

КАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОКЛИНОВА

СИВКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 003

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

АНКА ПАВЛОВА ЧОРОЛЕЕВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

ВАСКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ИЛКОВА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

ХРИСТО ИВАНОВ МИТЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 004

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ИВАН НИКОЛОВ ТОТУХОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 005

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ВЕРКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

КАМЕЛИЯ СПАСОВА ГРОЗДАНОВА

СПАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 006

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА МАНОИЛОВА

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 007

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

СТОЙКО НИКОЛАЕВ СТОЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 009

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ГЕНКА ИВАНОВА ТОМОВА

МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА

ХРИСТО ЙОРДАНОВ БЛИЗНАКОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 010

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

АНДРЕЙ ГРИШЕВ НОВАКОВ

ВЕРА ЙОРДАНОВА ЗЛАТАНОВА

ГЕОРГИ СПАСОВ ДОНОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

НАТАША ГЕОРГИЕВА КУЦАРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 012

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КИРОВА

ЛЮБА ВАСИЛЕВА МИТОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 013

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ЛАЗАРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 014

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

АНГЕЛ СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

ГАЛИНА КУНЧЕВА КАТРАНКЬОВА

ИВАН МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 016

адрес на избирателна секция: ………………………………………..

––––––––––––––––––– Име на избирателя –––––––––––––––––––

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ МАРИНКОВ

ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА ТОПАЛОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА КЬОСОВА

 

Във връзка с провеждане на избори народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Вписване в списъка

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. 20.09.2014г.    

Read More

Покана до ръководството на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то народно събрание

Покана до ръководството на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то народно събрание:
– Политическа партия „ГЕРБ“;
– Политическа партия „Коалиция за България“;
– Политическа партия „ДПС“;
– Политическа партия „Атака“;
– КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“
– КП „Реформаторски блок“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни  комисии на територията на община Белово,  във връзка с произвеждане на Изборите за  народни представители в 43 – то Народно събрание на 5 октомври 2014 г.  
1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2.Консултациите ще се проведат на 27.08.2013 г. от 14.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.

Телефон за контакти и допълнителна информация: 0882407222 – ИВАН АДОВ

 

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи за сваляне:

Покана: Изтегли

 

Заповед на основание чл.54, ал. 3 и ал. 4 от ИК и във връзка с определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на Изборите за народни представители в 43 – то Народно събрание на 5 октомври 2014 г. в община Белово

Местата за обявяване на избирателните списъци, както следва:

Read More

Изх.№ КК- 16/ 11.04.2014

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
– Политическа партия „ГЕРБ“;
-„Коалиция за България“;
– Политическа партия „ДПС“;
– Политическа партия „Атака“;
– Партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена- Политическа партия“НДСВ“
„Синята коалиция“;
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 97-ЕП от 08.04.2014г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Белово, във връзка с произвеждане на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г 1.При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
2.Консултациите ще се проведат на 15.04.2013 г. от 14.00 часа в кабинета ми в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул.”Орфей”№ 4а.
Телефон за контакти и допълнителна информация: 0882407222 – ИВАН АДОВ

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

З А П О В Е Д № 128/17.03.2014 г На основание чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 10-ЕП / 24.03.2014 на Централната избирателна комисия

З А П О В Е Д № 128/17.03.2014 г На основание чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 10-ЕП / 24.03.2014 на Централната избирателна комисия, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация и адрес за произвеждането на Изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на територията на община Белово, както следва: Единен номер на Адрес : избирателна секция: 13 04 00 002 гр.Белово, СОУ – Белово, ул.”Т.Каблешков”№ 5 с обхват:

Read More