Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обществени поръчки – открити след 15.04.2016 г.

ИП, фаза технически проект сграда на Читалище „Кирил и Методий – 1910“ – село Мененьово – /Аварийно възстановяване и неотложна работа/

ИП, фаза Технически проект сграда на Читалище "Кирил и Методий – 1910" – село Мененьово – /Аварийно възстановяване и неотложна работа/

Read More

ИП, фаза технически проект на следните сгради в с.Мененьово: Сграда на Детска градина; сграда на Основно училище – „Отец Паисий“; сграда на Читалище – с.Мененьово; сграда на Кметството – с.Мененьово.

ИП, фаза технически проект на следните сгради в с.Мененьово: Сграда на Детска градина; сграда на Основно училище – "Отец Паисий"; сграда на Читалище – с.Мененьово; сграда на Кметството –  с.Мененьово.

Изготвените технически проекти следва да съдържат: части: Архитектура, Конструкции, Електрическа,В и К, Управление на отпадъците, Енергоефективност, ОВ, ПБЗ,ПБ, КСС и анализни цени; Оценка за съотвествие;

Read More

Актуализация – Изготвяне на доклад за обследване за ЕЕ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на две обществени сгради – ОУ „Отец Паисий“ с.Сестримо и ОУ „Отец Паисий“ с.Мененкьово

Актуализация – Изготвяне на доклад за обследване за ЕЕ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на две обществени сгради – ОУ "Отец Паисий" с.Сестримо и ОУ "Отец Паисий" с.Мененкьово.

Read More

„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ Създаване на единна пешеходна зона, чрез премостване и покриване на участък от река Яденица.

Заявление с вх. № ПВО-01-13/6.4.2015 г. в БД ИБР за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Яденица, с цел – "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" Създаване на единна пешеходна зона, чрез премостване и покриване на участък от река Яденица. (обект: Концепция за Централна градска част – покриване на р.Яденица в гр. Белово) в землището на гр. Белово – ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик

Read More