Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пряко договаряне

Община Белово отправя покана за подаване на оферти

До заинтересовани лица

ОБЩИНА БЕЛОВО

отправят покана за ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Кой може да кандидатства:

Заявления и оферти могат да се подават от правоспособни лица по ЗКИР/ Съгласно § 21 , ал. 1 от ПЗР на Наредба №3 – “Вписаните в регистъра правоспособни лица – юридически лица и еднолични търговци, привеждат постоянния си специализиран състав в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 /

Read More