Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Документи:

Планово задание – Изтегли

Тръжна документация – Изтегли

РОП-83/10.08.2015 год – Изтегли