Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Кметът на Община Белово – Костадин Варев подписа договор за финансиране по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“

 

На 06.08.2014 г. кметът на Община Белово – Костадин Варев подписа договор за финансиране по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ към Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. Размерът на одобрената субсидия е на стойност 12 046,00 лв. Проектът е за създаване на туристически информационен център в гр. Белово в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927 г.“.

Чрез реализацията на проекта се цели да се създаде туристически информационен център за информационно и рекламно обслужване, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристически продукт и експониране на туристическите обекти на територията на община Белово. Краен срок за изпълнение на проекта е 30.05.2015 г.

Документ:

Изтегли