Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и Анекси – ID -00112-2015-0002

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово“ – ID -00112-2015-0002

Документация:

АОП – ИНформация за сключен договор – Изтегли

Договор  – Изтегли