Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 00112-2015-0011

Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Белово, с цел кандидастване по ПРСР 2014-2020 г. ID: 00112-2015-0011

Документи:

Договор – Обособена позиция № 1 – Изтегли

Договор – Обособена позиция № 2 – Изтегли

Допълнително споразумение № 1 – Изтегли

Декларация – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/