Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 00112-2016-0002

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап"., открита с Решение № РОП-103 от 01.04.2016 г. на инж. Костадин Георгиев Варев кмет на Община Белово, променена с решение № РОП-146 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Белово публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер / ID: 00112-2016-0002.

Документи:

Договор – 24.11.2016 г. – Изтегли

Информация до АОП – 24.11.2016 г. – Изтегли

Анекс към договор / 15.09.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/