Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси ID: 00112-2016-00045

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783.

Документи:

Договор – 1 / 07.10.2016 г. / – Изтегли

Договор – 2 / 13.10.2016 г. / – Изтегли

Договор – 3 / 13.10.2016 г. / – Изтегли