Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и анекси

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.

Документи:

Договор – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти – АРД-93 / 16.11.2016 г. – Изтегли

Договор – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти – АРД-94 / 16.11.2016 г. – Изтегли