Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Договори и споразумения

Изпълнение на СМР на обект „Център за временни изложения с туристическа цел“, по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово – ID: 00112-2015-0001.

Документация:

Договор Изтегли

Информация за сключен договорИзтегли

https://www.livechatalternative.com/