Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие – ID: 9034761

Публична покана – „Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение” находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“. ID: 9034761

Документация:

Указания Изтегли

Методика Изтегли

Спортна площадка Изтегли

Документи – образциИзтегли