Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие – ID: 9037211

Ремонтни и възстановителни работи на тротоарни, алейни, пешеходни и паркингови настилки в ЦГЧ, кварталите и населените места на територията на град Белово и Община Белово – ID: 9037211

Документация:

Методика – Изтегли

Образец №1 – Административни сведения – Изтегли

Образец №2 – Декларация по чл.47 от ЗОП – Изтегли

Образец №3 – Списък – декларация на строителството – Изтегли

Образец №4-5 – Декларация за техническо оборудване и технически лица – Изтегли

Образец №6 – Техническо предложение – Изтегли

Образец №7 – Ценово предложение – Изтегли

Проект на договор – Изтегли

Техническа спецификация – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/