Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112 – 2015 – 0010

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Щурче“, гр. Белово, ЦДГ- с.Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово, и  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в с. Дъбравите„.

ID: 00112 – 2015 – 0010

 

Документи:

 

Документи за участие в процедурата – Изтегли

Образци – Изтегли

Проект на договор – Изтегли

Технически спецификации – Изтегли

Техническо предложение- Изтегли

Ценово предложение – Изтегли