Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2016-0001

Избор на финансова институция за предоставяне на Община Белово на банков кредит в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди/ лева ID: 00112-2016-0001

Документи:

Методика за определяне на комплексна оценка /08.03.2016г./ – Изтегли

Техническа спецификация /08.03.2016г./ – Изтегли

Тръжна документация /08.03.2016г./ – Изтегли

Образци на документи /08.03.2016г./ – Изтегли