Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2016-0002

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап"., открита с Решение № РОП-103 от 01.04.2016 г. на инж. Костадин Георгиев Варев кмет на Община Белово, променена с решение № РОП-146 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Белово публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер / ID: 00112-2016-0002.

Документи:

Тръжна документация, Техническо задание, Методика за оценка на оферит / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Проект на договор / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Количествено – стойностна сметка / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Образци на документи / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 2 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 3 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 4 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 5 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 6 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Технически проект – Челен лист / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 2 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 3 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 4 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 5 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 6-9 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 10 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 11-12 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 13-15/ 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 16-17 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 20 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 21 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 22-23 / 01.04.2016 г. / – Изтегли

Чертеж – 24 / 01.04.2016 г. / – Изтегли