Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2016-00046

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Щурче", гр. Белово, ЦДГ- с.Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово, и  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в с. Дъбравите" ID: 00112-2016-00046

Документи:

Образци на документи / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Документация за участие в процедурата / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Методика за оценка на офертата / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Техническо предложение / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Проект на договор / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Технически спецификации / 13.04.2016 г. / – Изтегли

Ценово предложение / 14.04.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/