Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2018-0010

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР по обособени позиции ID: 00112-2018-0010

Обособена позиция 1 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Дъбравите" и
Обособена позиция 2 – Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Мененкьово".

Документи:

Тръжна документация / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Методика за оценка на оферти / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Проект на договор / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Образци на документи / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Проект за с. Дъбравите / 11.09.2018 г. / – Изтегли

ПБЗ / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Документация / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Количествена сметка / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML  / 11.09.2018 г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT  / 11.09.2018 г. / – Изтегли