Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 00112-2018-0012

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център за деца с увреждания по утвърдени направления" ID: 00112-2018-0012.

Документи:

Тръжна документация / 07.11.2018г. / – Изтегли

Проектна договор / 07.11.2018г. / – Изтегли

Образци на документи / 07.11.2018г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF/ 07.11.2018г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 07.11.2018г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 07.11.2018г. / – Изтегли