Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

"Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011

Документи:

Образци на документи / 02.11.2018г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 02.11.2018г. / – Изтегли

Проект на договор / 02.11.2018г. / – Изтегли

Тръжна документация / 02.11.2018г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – TXT / 02.11.2018г. / – Изтегли

Електронен ЕЕДОП – XML / 02.11.2018г. / – Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП – PDF / 02.11.2018г. / – Изтегли