Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участи

"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Белово"

Документи:

Документация за участие в публично състезания / 02.08.2019г. / – Изтегли

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите / 02.08.2019г. / – Изтегли

Проект на Договор / 02.08.2019г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 02.08.2019г. / – Изтегли

Количествена сметка / 02.08.2019г. / – Изтегли

ЕЕОД / 02.08.2019г. / – Изтегли

Образци на документи / 02.08.2019г. / – Изтегли

Улица Алеко Константинов / 02.08.2019г. / – Изтегли

Улица Георги Бенковски / 02.08.2019г. / – Изтегли

Улица Иван Вазов от ул.Апр.Възстание до ул.Чавдар Войвода – Изтегли

Улица Иван Вазов от ул.Юндола до ул.Апр.Възстание – Изтегли

Улица Иван Вазовот ул.Юндола до ул.Апр.Възстание – 2 – Изтегли

Улица Поп Михайл Радул / 02.08.2019г. / – Изтегли

Улица Тодор Каблешков / 02.08.2019г. / – Изтегли

Улица Христо Ботев / 02.08.2019г. / – Изтегли