Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.

Документи:

Референтни стойности / 13.07.2016 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 13.07.2016 г. / – Изтегли

Отговор – Изх. номер РОП – 285 / 15.07.2016 г. / – Изтегли

Договор / 15.07.2016 г. / – Изтегли

Образци – промени / 18.07.2016 г. / – Изтегли

Удължаване на срока за получаване на оферти / 20.07.2016 г. / – Изтегли

Методика за оценка / 26.07.2016 г. / – Изтегли

Обява за оповестяване на дата, час и място на отваряне на оферти / 29.07.2016 г. / – Изтегли