Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

"Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз" ID: 9067880

Документи:

Представяне на участника / 31.08.2017г. / – Изтегли

Проект на договор / 31.08.2017г. / – Изтегли

Разписание / 31.08.2017г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 31.08.2017г. / – Изтегли

Техническо предложение / 31.08.2017г. / – Изтегли

Тръжна документация / 31.08.2017г. / – Изтегли

Ценово предложение / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация – Списък на персонал ППТП / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация – Списък на персонал / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация – Списък на превозните средства / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация за подизпълинтели / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация за съгласие с клаузите на проeкто-договора / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация от позидпълнител / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3, т. 4 от ЗОП / 31.08.2017г. / – Изтегли

Декларация по чл. 54, ал.1 / 31.08.2017г. / – Изтегли