Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура – ДГ "Щурче"" ID: 9078865

Документи:

Договор проект / 25.07.2018г. / – Изтегли

Методика за комплексна оценка на оферти / 25.07.2018г. / – Изтегли

Образци на документи / 25.07.2018г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 25.07.2018г. / – Изтегли

Указания за подготовка на офертите / 25.07.2018г. / – Изтегли