Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Документи за участие ID: 9087279

ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик ID: 9087279

Документи:

Количествена сметка / 08.04.2019г. / – Изтегли

Становище / 09.04.2019г. / – Изтегли

Общ Ситуационен План / 09.04.2019г. / – Изтегли