Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Председателят на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ Цветан Котев откри „Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и танци“ проведен на 15.08.2014 г. в с. Сестримо.

Председателят на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“  Цветан Котев откри „Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и танци“ проведен на 15.08.2014 г. в с. Сестримо.
Фестивалът се реализира по проект „Фестивал на местните културни обичаи, традиции, песни и танци“  финансиран по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ от Стратегията за местно развитие на „МИГ-Белово, Септември, Велинград“ по Програмата за развитие на селските районни 2007-2013 г., Ос 4 „ЛИДЕР“.

Бенефициент на проекта е Сдружение „Десислава“, с. Сестримо по договор за БФП № 36/3/3230090 от 20.08.2013 г.

Фестивалът се проведе на площада в с. Сестримо, пред Народно читалище „Искра – 1881 г.“ и в него се включиха 364 участника от територията на Община Белово и гости от Община Септември:
 – Женска певческа група при НЧ „Искра – 1881 г.“, с. Сестримо
 – Женска певческа група за автентичен фолклор при НЧ „Ал. Пипонков – Чапай -1938 г.“, с. Дъбравите
 – Фолклорна група за народни танци „Мераклии“, с. Дъбравите
 – Фолклорна група за народни танци „Мераклии“, с. Мененкьово
 – Група за автентичен фолклор „Тракийска песен“ при НЧ „Бл. Захариев – 1932 г.“, кв. Малко Белово
 – Танцов състав „Ахинора“ при НЧ „Бл. Захариев 1932 г.“, кв. Малко Белово
 – Група за изворен фолклор при НЧ „Просвета – 1928 г.“, с. Момина клисура
 – Група за автетичен фолклор при НЧ „Т. Каблешков – 1874 г.“, с. Голямо Белово
 – Женска певческа група при НЧ „Хр. Ботев – 1931 г.“, с. Габровица
 – Детски танцов състав „Пендарче“ при НЧ „Хр. Ботев – 1931 г.“, с. Габровица
 – Женска певческа група „Славей“ при НЧ „Просвета – 1958 г.“, с. Аканджиево
 – Детски танцов състав „Беловче“, при СТМ „Беловче“ , гр. Белово
 – Клуб за народни песни гр. Ветрен
 – Клуб за народни песни с. Аканджиево
 – Танцова формация „Белмекен“ при НЧ „Искра – 1881 г.“, с. Сестримо
 – Фолклорен танцов ансамбъл „Загоровче“, гр. Септември
 – Вокална група „Хармония“ при МД , гр. Септември
Всички участници получиха за своето участие Плакет за участие, Грамоти, тениски и храна и напитки.
Участниците изнесоха невероятен спектакъл с продължителност до 22.30 часа в присъствието на многобройна публика.
Фестивалът приключи в общо хоро от участници и зрители, извиващо се през целия площад на с. Сестримо.