Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

График на постоянните комисии

Заседания през месец ноември 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“

на 17.11.2022 г. от  9.00 часа

1. Иван Цветанов Магаранов – Председател

2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател

3. Стефан Василев Якимов – член

Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“

на 17.11.2022 г. от  9.00 часа

1. Владимир Петров Михайлов – Председател

2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател

3. Цветелина Георгиева Спасова – член

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,

на 17.11.2022 г. от  9.00 часа

1. Станислав Александров Танев – Председател

2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател

3. Любомир Георгиев Калайджийски – член

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“ на

17.11.2022 г. от  9.00 часа

1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател

2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател

3.  Димитър Георгиев Марков – член

 Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“ на

17.11.2022 г. от  9.00 часа

1. Атанас Павлов Тасев – Председател

2. Станислав Александров Танев – заместник – председател

3. Велизар Здравков Илов – член

Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 

на  17.11.2022 г. от  9.00 часа

1. Стойко Стойчев Стефанов – Председател

2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател

3.  Велизар Здравков Илов – член


График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.
Заседания за месец Октомври 2021 г.
Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 22.10.2021 г. от 16.00 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
  на 22.10.2021 г. от 09:00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство“
на  21.10.2021 г. от 13:30часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 22.10.2021 г. от 09:00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Димитър Георгиев Марков – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 21.10.2021 г. от 13.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
на 22.10.2021 г. от 16:00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член