Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

График за публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Белово 2015 г.

На основание чл.84.ал.2от Закона за публичните финанси и  чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, както и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Белово, представяме на Вашето внимание   проекта на бюджет на община Белово за 2015г.

Информацията за Бюджета на община Белово е публикувана на сайта на общината.

Кметът на община Белово, кани гражданите от всички населени места в общината, общински съветници, представителите на бизнеса , НПО / читалища , младежки , спортни организации/ , ръководителите на училища  , детски градини , социални заведения  на публично обсъждане на Бюджета на община Белово  за 2015г.

Обсъждането ще се проведе на 28 ноември 2014г. в голямата зала на Общината от 14 ,00 часа.

Може да изпращате мнения и предложения на електрона поща: kmet@belovo.eu

ОЧАКВАМЕ ВИ!
 

1.План на бюджета на община Белово 2015 г. – Приложение №1

2.План на собствените бюджетни приходи 2015 г. – Приложение №2

3.План на бюджетните разходи 2015 г. – Приложение№3

Общински дълг 2015 – Приложение №4

Проекти на бюджет 2015 по Европ.програми – Приложение №5

Програма за 2015 г. – Изтегли

Приложение 1 – Изтегли

Приложение 2 – Изтегли

Приложение 3 – Изтегли