Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Гроздоберна кампания 2015 г.

Във връзка с гроздоберната кампания 2015г, Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2015г.

Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срока за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответстиве с чл.8 на Регламент 436/2009 г. е най-късно до 15 януари.

Гроздоберна кампания 2015 г. – Изтегли