Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Белово, Септември и Велинград – с информационни табла за минералните извори

На 07.08.2014 г. изпълнителният директор на сдружение „Местна инициативна група-Белово, Септември и Велинград” Мария Тодорова-Митова и кметът на  Велинград-Иван Лебанов, подписаха третия договор за безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие” и сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”.

   Проектът е по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  по Стратегия за местно развитие на местната инициативна група и цели да подобри информационната среда и да се улесни достъпът до минералните води в района. Стойността му е 78 810,48 лв., а срокът за изпълнение – 30.05.2015 г. Предстои изработка и монтаж на информационни табели и интерактивна карта за качествата и приложението на минералните води в района на Белово, Септември и Велинград. Предвижда се такова информационно табло да се постави при Минералния плаж на гр.Белово.