Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно намерение на НКЖИ“ – Проектиране и изграждане на ETCS в ЖП Участък София – Септември“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
гр. София, СО – район "Сердика", бул. Кн. Мария Луиза 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

"Проектиране и изграждане на ETCS в жп участък София – Септември"

С реализирането му ще се извърши пресъоръжаване на участъка от жп линията от предупредителни светофори на гара Подуяне пътническа /страна София/ до предупредителните светофори на гара Белово/ страна Септември/ със системата ETCS ниво 1 с централизирани LEU по набор от спецификации # 3 (ETCS базова линия 3, версия 2) от Регламент (ЕС) 2016/919. С предлаганите нововъведения ще се създадат предпоставки за движение на влаковете през гарите с проектна скорост при гарантирани условия на безопасност. В обхвата на проекта са включени и гарите Подуяне пътническа, Искър, Казичене, Елин Пелин, Ихтиман, нова гара Костенец, Белово и сп. Вакарел и сп. Веринско.

Инвестиционното предложение попада на територията на областите София-град, София-област и област Пазарджик и общините – Столична община, община Елин Пелин, община Ихтиман, община Костенец, община Белово и община Септември.

За контакти:
Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863

Писмени становища и мнения се приемат в ДП "НКЖИ"
гр. София, бул.Мария Луиза 110

Документи:

Уведомление – НКЖИ / 29.06.2018г. / – Изтегли

Чертежи – НКЖИ / 29.06.2018г. / – Изтегли

Чертежи 007 – НКЖИ / 29.06.2018г. / – Изтегли

Чертежи 008 – НКЖИ / 29.06.2018г. / – Изтегли