Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Извънредно заседание на ОбС Белово – 12.02.2016 г.

На 12.02.2016 г. в заседателната зала на Общинска администрация от 13:00 ч. ще се проведе извънредно заседание на ОбС Белово. Ще бъдат предложени отново за гласуване, отложените от председателя на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ г-н Стефан Якимов две точки –т.5 и т. 6 от Дневния ред на последното редовно заседание на ОбС Белово от 28.01.2016 г., а именно:

т. 5Предложение от Кмета на Община Белово с Вх. № ОбС – 63/11.01.2016 г., относно приемане на бюджета за 2016 година на община Белово

т. 6Предложение от Кмета на Община Белово с Вх. № ОбС – 81/20.01.2016 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност с цел за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти, реализирани на територията на община Белово в предходни мандати.

https://www.livechatalternative.com/