Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Как да дарим в Националната кампания „Великден за всеки“

Средства се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е БЧК.

IBAN: BG03BUIB98885029906100

Банков код: BUIBBGSF

или със SMS на 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС

При попълване на платежното нареждане трябва задължително да се посочи общината, за която се прави паричното дарение.

https://www.livechatalternative.com/