Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Кмет на община Белово

инж. Костадин Георгиев Варев

инж. Костадин Варев

инж. Костадин Георгиев Варев

Община Белово
Тел. 03581 2773
Fax. 03581 2770

Професионална реализация:
Завършил е средно образование в ТГС ”Христо Ботев” във Велинград,
а висше – в Лесотехническия институт-София, където придобива квалификация „Машинен инженер” и
специалността „Механична технология на дървесината”. През 1988 г. започва работа като главен инженер в ДП ”Чавдар”-гр.Белово.
От 1992 г. работи в частния бизнес.

Семейно положение: Женен, с 2 деца.
Роден на 06.01.62 г. в гр. Белово.

Обществена дейност:
От шестнадесет години се занимава с обществена дейност. Трети мандат Кмет на община Белово.
Три мандата като съветник, от които два мандата председател на Общински съвет – Белово.

Приемни дни:
Сряда от 15:00ч. до 17.00 ч.