Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Наредба за събиране и извозване на битови отпадъци на територията на община Белово за 2015 година

Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането
на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Белово.

Документ:

Наредба – Изтегли