Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово подписа проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа- село Сестримо, община Белово

Кметът на община Белово, инж. Костадин Варев подписа договор по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони. Договорът за финансиране е подписан в Държавен фонд “Земеделие”  като одобрената финансова помощ е на стойност 2 426 766, 00 лева. Подобряването на водната инфраструктура в село Сестримо ще допринесе за намаляване на загубите на питейна вода и за по-качествено обслужване на населението.

https://www.livechatalternative.com/