Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Национална кампания за възстановяване на щетети от пожари в община Кресна

На 24.07.2017 г. възникна един от най-големите пожари за нашата страна, който бушува шест дни на територията на община Кресна. Огънят нанесе огромни щети и остави без подслон и надежда десетки наши съграждани. Размерите на екологичната катастрофа са невиждани. Загубени безвъзвратно бяха 20 000 дка горски площи. В пепелищата на пожара изгоряха пасища и останаха без храна през зимата хиляди глави добитък. Овъглени бяха земеделски земи и селски стопанства.

Община Кресна стартира национална кампания за възстановяване на щетите от пожара и се обръща с молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български и чуждестранни физически и юридически лица, с молба за дарение на парични средства, строителни материали и вътрешно обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопански постройки в засегнатите села.

Създадена е организация  и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти, вещи от първа необходимост одеяла, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки/, концентрирани и груби фуражи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в засегнатите от пожара села.

 

Банковата сметка, на която се набират парични средства в подкрепа на пострадалите от пожара е:

ОБЩИНА КРЕСНА

Интернешънъл Асет Банк АД – клон Благоевград

IBAN: BG08IABG74588401242700

BIC: IABGBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:  445100

ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ.