Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.08.2016 г.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

Обява

Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.08.2016 г. в с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик се открива социалната услуга-резидентен тип: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция“. Капацитетът на центъра е 15 места.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция