Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

В Белово стартира Детско полицейско управление

За участие в трети етап на Националната програма за превенция в ранна училищна възраст през тази учебна година беше определено Средното училище в гр. Белово.

С официална церемония на 20.10.2020 г. в СУ "Ал. Иванов – Чапай" гр. Белово беше даден старт на новосъздаденото Детско полицейско управление.

Директорът на училището – г-жа Спаска Кузманова и началникът на РУ на МВР – гр. Септември гл. инспектор Стефан Божилов подписаха споразумение и декларация за съвместни дейности. Двадесет и петте доброволци от пети клас на Детското полицейско управление тържествено положиха клетва да бъдат в помощ на органите на МВР и обществото, да са отговорни при изпълнението на задълженията си.

Гости на откриването бяха кметът на община Белово – инж. Костадин Варев, гл. инспектор Стефан Божилов – началник на РУ на МВР – Септември, гл. инспектор Лъчезар Павлов – началник управление "Полиция" гр. Белово, ст. инспектор Борислав Биволарски – началник група "Охранителна полиция" гр. Септември, ст. инспектор Мария Панайотова – ОД на МВР гр. Пазарджик – областен координатор по националната превантивна програма – "Детско полицейско управление", мл. експерт Лъчезар Лазаров – командир на отделение РУ на МВР – гр. Септември, инспектор Валентин Ичев – пол. инспектор пътен контрол, Васил Савов – зам.-кмет на община Белово, Стефан Якимов – председател на Общински съвет-Белово, Любомира Танева – секретар на МКБППМН-Белово, Мария Спасова –представител на ТП "Държавно горско стопанство" гр. Белово, отец Николай и ръководителите на проекта Наташа Вучкова – ИДПС при РУ на МВР – гр. Септември, Вера Паничарова – педагогически съветник в СУ "Ал.Иванов – Чапай" гр. Белово.

Кметът на община Белово поздрави младите доброволци от Детското полицейско управление, като изрази своята вяра в техните способности. Всеки от тях получи символичен подарък, който да им служи при обучението.

В продължение на две години децата ще имат възможност да се обучават заедно със специалисти и експерти от различните структури от системата на МВР, БЧК, Български туристически съюз, духовни лица. Ще получат подготовка за лична защита, ще се запознаят с работата на пътна полиция, ще придобият знания за оказване на първа долекарска помощ и др.

Целта на програмата е ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации и възпитаване и утвърждаване на християнски ценности.

Като партньори в инициативата Община Белово и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще оказват пълно съдействие и помощ в следващите две години на обучение на учениците от Детското полицейско управление – Белово.

В Белово стартира Детско полицейско управление