Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

20 Ноември – Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия

С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. За първи път този ден е отбелязан през 1993 г. в Обединеното кралство от организацията "Мир на пътя".

През настоящата 2016 година този ден е 20 ноември. На този ден се отдава почит на жертвите и техните семейства и се работи за повишаване на обществената отговорност за спазване на правилата за движение по улиците и пътищата и подпомагане на жертвите.

Нека почетем паметта на без време загиналите по пътищата и изкажем съболезнование на техните близки, да споделим мъката на хората, породена от неразумното поведение и пропуските в системата на безопасността на движението.

Всеки ден в света загиват 3 000 човека, а ранените са около 30 000. Цената на тези човешки загуби и мъка е неизмерима, защото смъртта и раните, предизвикани на пътя, разтърсват живота на живите, на близките, на обществото.

Всяка седмица по пътищата на страната в резултат на пътнотранспортни произшествия десетки граждани на България – мъже, жени и деца приключват своя жизнен път или биват осакатявани поради чужди или свои грешки на пътя.

Човек трябва да осъзнае и да помни че опасностите по пътищата не са природно бедствие, което не може да бъде спряно и не е това цената, която трябва да плащаме за нашата ежедневна мобилност. Необходими са повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата.

В съвременните условия следва още по-съсредоточено да се вгледаме в нашето поведение като пешеходци, водачи и пътници, като родители, като организатори и администратори защото безопасността на движението е споделена отговорност.

Нека на този ден да изкажем своята благодарност към хората, които всеки ден се борят за спасяване на живота на пострадалите при пътнотранспортни произшествия: лекари, медицински сестри, полиция, пожарна, гражданска защита и др.

Регионалните управления на образованието следва да уведомят директорите на училищата да предприемат подходящи действия за отбелязване на Световния ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия.

Това може да стане в петък – 18.11.2016 г., в извънреден час, в кратка беседа – разговор, „минута на мълчание”, посещения на места, където са станали пътнотранспортни произшествия с техни съученици, възможност за изява на децата чрез есета или чрез форми на изобразителното изкуство, да се организират викторини по безопасност на движението по пътищата, състезания по безопасно управление на велосипед или изложби на теми по безопасност на движението по пътищата и по-специално на последствията от пътнотранспортните произшествия.

При организирането и провеждането на деня на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия следва активно да бъдат включени и училищните комисии по безопасност на движението по пътищата.

20 Ноември - Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия

Документи:

20 Ноември – Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/