Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

От днес Белово има своя исторически музей

Днес, 20. ХІІ. 2018 г., Общинският съвет на Община Белово със свое решение № 619/20.ХІІ.2018 г., взето по предложение на кмета на Общината, инж. Костадин Варев, създаде общински културен институт – Исторически музей, гр. Белово.

Общинският музей се създава и ще осъществява дейността си въз основа на културните ценности от Музейна сбирка "Атанас Хрисчев".

Основите на музейното дело в Белово е поставено през далечната 1928 г. от Димитър Иванов Ников, роден в Голямо Белово. С група от млади голямобеловци той предприема събирателска дейност за създаване на музей в селото. В тази дейност той е насърчаван и подпомаган от големия български етнограф – проф. Христо Вакарелски. След като през 1934 г. Ников се преселва в Пловдив, музейната дейност е прекъсната.

През 60-те години на ХХ в. завършилият история в СУ, Атанас Хрисчев, започва широкомащабна събирателска и изследователска дейност, в резултат на която се събират ценни сведения за богатата история на беловския край и се регистрира музейна сбирка.

Днес град Белово има своя Исторически музей. Да ни е честит – да представя достойно историята ни, да възпитава, изучава и показва културно-историческите ценности и традиции на хората от Община Белово!

Севдалина Попова
ст. спец."Музейно дело"
Община Белово

{gallery}news/2018/12/21122018:160:140:0:0{/gallery}