Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана по случай 12 Април – Световен ден на авиацията и космонавтиката

МКБППМН
Община Белово

и
ЦПЛР – ДК
гр. Белово

ВИ КАНЯТ
НА ВЪЛНУВАЩО
ПЪТЕШЕСТВИЕ В КОСМОСА

Заедно с децата от Детски комплекс-Белово

посветено на 12 април – Световен ден на авиацията и космонавтиката

Дата: 11.04.2019г.
Час: 15.30 часа;
Място: Ритуална зала на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1927" – гр. Белово

З А П О В Я Д А Й Т Е

От организаторите:
Местна комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Белово и
Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, гр. Белово

Покана по случай 12 Април - Световен ден на авиацията и космонавтиката