Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно намерение от НЕК ЕАД София

ДО
КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА БЕЛОВО
гр. Белово, ул. "Орфей" 4А
пк.4470

ОТНОСНО: Уведомяване за инвестиционно намерение съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда за проект за Рехабилитация "ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина Клисура"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРЕВ,
Приложено, изпращаме Ви три (3) броя Уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Уведомление за инвестиционно намерение за проект за Рехабилитация "ПАВЕЦ Белмекен"
2. Уведомление за инвестиционно намерение за проект за Рехабилитация "ВЕЦ Сестримо"
3. Уведомление за инвестиционно намерение за проект за Рехабилитация "ВЕЦ Момина Клисура"

С уважение,
Николай Гайтанджиев
Управител на Предприятие ВЕЦ

Документи:

Писмо / 04.12.2018г. / – Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение УТ-1231 / 04.12.2018г. / – Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение УТ-1232 / 04.12.2018г. / – Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение УТ-1233 / 04.12.2018г. / – Изтегли