Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за изрършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003.,изм. и доп.)

От "Теленор България" ЕАД, ЕИК: 130460283 с адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнед Парк София, сграда 6

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект:

Строеж на Базова станция № 3286,

Местоположение: имот № 000203, с ЕККТЕ 48903,

в землището на с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик

 

За контакти: Катя Миткова Маринова, гр. София, бул. Симеоновско шосе 128, ет.3, тел: +359 895 440809

Документи:

Обява / 10.08.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/