Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНА БЕЛОВО търси да назначи служител по реда на КТ

ОБЩИНА БЕЛОВО търси да назначи служител по реда на КТ

Позиция: специалист "Счетоводител"
Код по НКПД 33433008

Изискване към кандидатите:

Средно или висше икономическо  образование, предимство специалност "Счетоводство"
Професионален опит – желателен

Месторабота: Община Белово, Дирекция "Обща администрация", Отдел "Счетоводство и бюджет"
Работно време: Пълен работен ден-8 часа

Документи за кандидатстване:
1. Заявление;
2. Автобиография  /CV/;
3. Документ за образование, специалност или квалификация;

Начин за подаване на документи:
В сградата на общинска администрация гр.Белово, ул.Орфей №4А, етаж 1-деловодство.

Крайна дата за приемане на документи до 17:00 часа на 30.11.2016 година.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронен път и поканени на събеседване.
Събеседването ще се проведе на 02.12.2016 год. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация.
Данните, които ни представяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.