Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за длъжността „Медицинска сестра“ в ДГ „Щурче“ град Белово

Обява за длъжността "Медицинска сестра" в
ДГ "Щурче" град Белово

Община Белово обявява 2 свободни работни места за длъжността медицинска сестра в ДГ "Щурче" град Белово

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Област на дейност: – Здравеопазване
1.2.Изисквана минимална степен за завършено образование: висше;
1.3.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: специалност- медицинска сестра
1.4. Години професионален опит: не се изисква;

2.Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. Място за подаване на документите:

Сградата на Общинска администрация град Белово, етаж 1 -Деловодство, всеки делничен ден от 08:30 часа до 17:00 часа

Телефон за контакти: 03581/2773; 03581/2770

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67 ал.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Документи:

Обява за длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Щурче" град Белово / 20.10.2020г. / – Изтегли