Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за заинтересованите лица и общественост

Съобщава на заинтересованите лица и население, че има инвестиционно предложение за: „Добив скални материали от находище „Чешмата“ с площ 0,263 кв.м в землището на с.с. Дъбравите и Мененкьово“.

Документи за сваляне:

Обява – Изтегли