Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

МИГ – Белово, Септември, Велинград отваря прием на проектни предложения по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград.

МИГ – Белово, Септември, Велинград отваря прием на проектни предложения по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Документи:

Обява – МИГ Белово, Септември, Велинград / 24.04.2018г. / – Изтегли