Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява до всички земеделски стопани кандидатстващи за финансово подпомагане

Обява

Всички земеделски стопани кандидатстващи за финансово подпомагане, чрез очертаване на обработваемите от тях площи всистема”ИСАК”, е необходимо да бъдат регистрирани като земеделски производители. Регистрацията се извършва в Общинската служба по земеделие.

https://www.livechatalternative.com/