Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ

Във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ,

 

Общинска служба по земеделие гр. Белово обявява за разглеждане предварителни регистри на имоти за ползване в землищата на гр. Белово, община Белово.

Материалите се намират в сградата на общинската служба гр. Белово,

ул.’’Христо Ботев’’ №  12, ет. 4

както и в кметствата на село Сестримо, село М.Клисура и село Мененкьово.

Обявата се публикува и на интернет страницата на община Белово и областна дирекция „Земеделие,, Пазарджик

 

Документ:

Изтегли